Co znamenají kódy IBAN, BIC a SWIFT?

IBAN je zkratka pro mezinárodní číslo bankovního účtu, které můžete použít při provádění mezinárodních plateb.

BIC (Bank Identifier Code) identifikuje banku rychle a snadno.

SWIFT kód (nebo SWIFT BIC) je kód, který pomáhá zámořským bankám identifikovat, které bance mají poslat peníze.

SWIFT kód obsahuje 8 až 11 znaků. První 4 označují název banky, další 2 mezinárodní kód země a poslední 2 kód města. Pokud se jedná o 11místný kód, poslední 3 označují konkrétní dceřinou společnost banky.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 15 z 37

Články v tomto oddílu